biblioteka główna
 

kolekcje

 

KOLEKCJE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

W 2016 roku Biblioteka Główna UAP otrzymała dwie spuścizny po zmarłych profesorach naszej uczelni. Zbiory te zostały wyodrębnione jako kolekcje, zostały dla nich założone osobne księgi inwentarzowe i skatalogowane. Dla tych zbiorów w katalogu elektronicznym przed sygnaturą dodany jest prefiks będący oznaczeniem dla danej kolekcji. Natomiast na egzemplarzach książek i czasopism zapisywany jest tylko numer sygnatury, bez dodania prefiksu, a każdy egzemplarz opatrzony jest naklejką z nazwą kolekcji w kolorze niebieskim, umieszczoną wewnątrz egzemplarza przy numerze sygnatury oraz na tylnej części okładki, obok naklejki sygnaturowej. Zbiory z powyższych kolekcji są niewypożyczane na zewnątrz - można z nich korzystać na miejscu w Czytelni.


Kolekcja profesora Wiesława Krzyżaniaka

Zbiory po zmarłym w 2015 roku profesorze Wiesławie Krzyżaniaku zostały przekazane do Biblioteki Głównej UAP w październiku 2016 roku. Spuścizna liczy 897 egzemplarzy czasopism (82 tytuły polskie i zagraniczne) i 107 książek oraz katalogów wystaw dotyczących architektury, wzornictwa i designu. W skład kolekcji wchodzą również druki ulotne (broszury, katalogi reklamowe etc.) oraz prace studenckie. Zbiory z kolekcji można wyszukiwać w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej UAP wpisując w haśle przedmiotowym Kolekcja prof. Wiesława Krzyżaniaka lub wyszukiwać przez sygnaturę prefiks będący oznaczeniem dla tej kolekcji - KWK (skrót od: Kolekcja [prof.] Wiesława Krzyżaniaka).


Kolekcja profesora Stanisława Teisseyre’a

Zbiory po zmarłym w 1988 profesorze zostały przekazane do Biblioteki Głównej UAP na przełomie grudnia 2016 i stycznia 2017 roku. Spuścizna liczy 1162 egzemplarze książek (głównie literatury pięknej, a także pozycji z zakresu historii, historii sztuki, nauk przyrodniczych, religii, muzyki i in.) oraz 104 egzemplarze czasopism (18 tytułów polskich i zagranicznych). W skład kolekcji wchodzą również liczne dokumenty i przedmioty związane z życiem i twórczością profesora Teisseyre’a, m.in. zdjęcia, reprodukcje dzieł własnych i cudzych, prywatne zapiski, korespondencja, dyplomy, odznaczenia i legitymacje, płyty winylowe, klisze i in. - w styczniu 2017 duża część tych zbiorów została przekazana na potrzeby wystawy „Stanisław Teisseyre (1905-1988). Twórcy i założyciele Szkoły Sopockiej” organizowaną przez Muzeum Sopotu (wystawa czynna od 3.03 do 14.04.2017). Zbiory z kolekcji można wyszukiwać w katalogu elektronicznym Biblioteki Głównej UAP wpisując w haśle przedmiotowym Kolekcja prof. Stanisława Teisseyre lub wyszukiwać przez sygnaturę prefiks będący oznaczeniem dla tej kolekcji – KStT (skrót od: Kolekcja [prof.] Stanisława Teisseyre’a).