logo biblioteka główna
 

studenci students

 

STUDENCI STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH, ZAOCZNYCH I PODYPLOMOWYCH UAP

ERASMUS EXCHANGE STUDENTS AND RESIDENCY STUDENTS UAP 

STUDENTS STUDYING IN ENGLISH LANGUAGE UAP

STUDENCI Z UCZELNI NALEŻĄCYCH DO PFBN

STUDENCI Z UCZELNI SPOZA PFBN

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW UAP 

 

STUDENCI STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH, ZAOCZNYCH I PODYPLOMOWYCH UAP

WYMOGI TECHNICZNE:

Uwaga! Dla studentów broniących się w roku 2018 (wymogi techniczne dotyczące prac teoretycznych i praktycznych dostępne w Akademusie)

Dla studentów broniących się w roku 2017 - do pobrania PDF

Do pobrania DRUK FORMULARZA dokumentacji pracy dyplomowej praktycznej - dotyczy wszystkich studentów, których obrony odbyły się do 30.09.2016 r.

Informujemy, że korzystanie z Czytelni oraz wypożyczenia i zwroty czasopism i książek realizuje się wyłącznie po okazaniu magnetycznej karty bibliotecznej lub Elektronicznej Karty Studenckiej ELS!

Uwaga! O każdej zmianie adresu domowego, e-mailowego, telefonu stacjonarnego i komórkowego, kierunku i rodzaju studiów lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę Główną UAP, która dokonuje stosownej aktualizacji danych. 

Informujemy o możliwości sprawdzania własnego konta czytelniczego (usługa dostępna wyłącznie dla aktywnych tzn. opłaconych kont)  poprzez katalog HIP logując się w zakładce MOJE KONTO. Również po zalogowaniu można realizować zamówienia określonych pozycji z katalogu klikając klawisz ZAMÓW w module wyszukiwania. Po zalogowaniu można rezerwować, zamawiać i przedłużać wypożyczone pozycje klikając klawisz ZAMÓW w module wyszukiwania.

Katalog HIP Biblioteki Głównej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu - instrukcja wyszukiwania zbiorów w katalogu HIP biblioteki

Połączenie z katalogiem biblioteki możliwe jest z dowolnego komputera - w tym celu należy zalogować się na swoim koncie czytelniczym wpisując odpowiednio login (adres e-mail jaki został podany podczas zapisu/aktywacji konta w Bibliotece Głównej UAP) oraz hasło (prosimy wpisać 4-cyfrowy kod PIN - domyślny PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia urodzenia np. 1231).
Po pierwszym zalogowaniu należy NIEZWŁOCZNIE przejść do zakładki DANE CZYTELNIKA i zmienić hasło na inny 4-cyfrowy PIN). 

UWAGA - Funkcja zamawiania książek, czasopism lub płyt z magazynu biblioteki jest dostępna wyłącznie dla aktywnych kont czytelniczych, czyli kont z opłaconą roczną aktywacją (12 PLN). Konta można aktywować bezpośrednio w bibliotece. Informujemy, że Studenci UAP mają możliwość zamówienia maksymalnie 5 tytułów. Zamówione pozycje są do odbioru w ciągu 3 dni.

Informujemy, że przedłużenia są możliwe na 3 dni przed terminem zwrotu, a rezerwacje na każdy wypożyczony egzemplarz bez znaczenia na termin zwrotu. Gdy książka zostanie zwrócona do biblioteki Czytelnik otrzyma mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanej pozycji. Zarezerwowana pozycja jest do odbioru w ciągu 3 dni. Jeżeli w tym terminie użytkownik nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu. Uwaga! Nie podlegają przedłużeniu zbiory o statusie nie wypożyczane na zewnątrz.

Informujemy również, że wysyłane są automatycznie generowane:
Przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu wypożyczonej pozycji – przypomnienia wysyłane są 5 i ponownie 3 dni przed terminem zwrotu.

Monity
, które są wysyłane, co 14 dni dla tytułów, których data zwrotu została przekroczona.
 

Biblioteka Główna UAP informuje, że można bezpłatnie korzystać z baz naukowych EBSCO, na komputerach działających w ramach sieci komputerowej UAP, korzystanie z baz następuje automatycznie bez podawania loginu i hasła - zobacz zakładka BAZY.

Prosimy pamiętać o pozostawieniu płaszczy, kurtek i toreb w szatni.

 

ERASMUS EXCHANGE STUDENTS AND RESIDENCY STUDENTS UAP

Due to the University of Arts in Poznan library regulations borrowing books requires 50 PLN deposit which will be given back after returning. 

Attention! Every library user is required to inform library's administrator immediately if his living, mailing and emailing address or field or kind of study was changed so that administration could update data.

We inform about possibilities of checking readers account (service works, only if account was bought and is active), trough catalogue HIP logging on MOJE KONTO (MY ACCOUNT). After login, there are possibilities to book, order as well as extend borrowed books, by clicking ZAMÓW (order) in searching module.

On-line Catalogue (English Interface) - Instructions, how to use electronic catalogue HIP Main catalogue might be found in BAZY (databases).

There is possibility to connect with library catalogue using every computer. In order to do it, student is advised to login on his library account, providing login (address email, which was placed during the establishing and activating library account) and password (the number, which includes 4 digits – first password is 2 digits of the month and 2 digits of day of birth, for example 1231). After first login, go to page (user data) and change your password, according to user’s idea, the other 4 digits (invented by user).

Please pay attention, only active account owner can order and borrow books, cd or newspapers. Account can be activated directly in library and UAP students are entitled to order no more then 5 books one time. Books are ready to collect within 3 days. 

We inform you that you can prolong the date of return of your borrowed books, as early as 3 days before the initial returnig date. You can make a reservation for an already borrowed book in any time, so when it would be returned, it will be kept for you.

When book is given back, message email will be sent within information, when collecting ordered book is avaliable. Students may collect ordered books with three days but if student doesn't take desired books within three days, reservation will be cancelled. 

Electronic system sends automatically information about deadlines for giving books back, three and five days before. If there is procrastination, information is sent every 14 days. 

EBSCO - Access to information database is granted automatically, within university computer net, without login and password. Instructions basic (podstawowego) and advanced (zaawansowanego) searching data in database, database`s contents description (charakterystyka zawartości baz). Databases might be found in BAZY (databases).

Please remember leave all you overcoats and bags in the cloak room.

 

STUDENTS STUDYING IN ENGLISH LANGUAGE UAP

Download form of diploma documentation

We announce, that borrowing books and newspapers or use the reading room is possible only for library magnetic card owners or electronic students card ELS! Main Library informs that every student may use computers, placed in facilities, searching data and scientific database, without any payment. 

Attention! Every library user is required to inform library's administrator immediately if his living, mailing and emailing address or field or kind of study was changed so that administration could update data.

We inform about possibilities of checking readers account (service works, only if account was bought and is active), trough catalogue HIP logging on MOJE KONTO (MY ACCOUNT). After login, there are possibilities to book, order as well as extend borrowed books, by clicking ZAMÓW (order) in searching module.

On-line Catalogue (English Interface) - Instructions, how to use electronic catalogue HIP Main catalogue might be found in BAZY (databases). 

There is possibility to connect with library catalogue using every computer. In order to do it, student is advised to login on his library account, providing login (address email, which was placed during the establishing and activating library account) and password (the number, which includes 4 digits – first password is 2 digits of the month and 2 digits of day of birth, for example 1231). After first login, go to page (user data) and change your password, according to user’s idea, the other 4 digits (invented by user).
Please pay attention, only active account owner can order and borrow books, cd or newspapers, but provided, account is already bought (12 zlotych per year). Account can be activated directly in library and UAP students are entitled to order no more then 5 books one time. Books are ready to collect within 3 days. 

We inform you that you can prolong the date of return of your borrowed books, as early as 3 days before the initial returnig date. You can make a reservation for an already borrowed book in any time, so when it would be returned, it will be kept for you. When book is given back, message email will be sent within information, when collecting ordered book is avaliable. Students may collect ordered books with three days but if student doesn't take desired books within three days, reservation will be cancelled. 

Electronic system sends automatically information about deadlines for giving books back, three and five days before. If there is procrastination, information is sent every 14 days. 

EBSCO - Access to information database is granted automatically, within university computer net, without login and password. Instructions basic (podstawowego) and advanced (zaawansowanego) searching data in database, database`s contents description (charakterystyka zawartości baz). Databases might be found in BAZY (databases).

Please remember leave all you overcoats and bags in the cloak room.

 

STUDENCI Z UCZELNI NALEŻĄCYCH DO PFBN

Połączenie z katalogiem biblioteki możliwe jest z dowolnego komputera - w tym celu należy zalogować się na swoim koncie czytelniczym wpisując odpowiednio login (adres e-mail jaki został podany podczas zapisu/aktywacji konta w Bibliotece Głównej UAP) oraz hasło (prosimy wpisać 4-cyfrowy kod PIN - domyślny PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia urodzenia np. 1231). UWAGA - Funkcja zamawiania książek, czasopism lub płyt z magazynu biblioteki jest dostępna wyłącznie dla aktywnych kont czytelniczych, czyli kont z opłaconą roczną aktywacją (12 PLN). Konta można aktywować bezpośrednio w bibliotece. Informujemy, że Studenci z uczelni należących do PFBN mają możliwość zamówienia maksymalnie 2 tytułów. Zamówione pozycje są do odbioru w ciągu 3 dni.

 

STUDENCI Z UCZELNI SPOZA PFBN

Połączenie z katalogiem biblioteki możliwe jest z dowolnego komputera - w tym celu należy zalogować się na swoim koncie czytelniczym wpisując odpowiednio login (adres e-mail jaki został podany podczas zapisu/aktywacji konta w Bibliotece Głównej UAP) oraz hasło (prosimy wpisać 4-cyfrowy kod PIN - domyślny PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia urodzenia np. 1231). UWAGA - Funkcja zamawiania książek, czasopism lub płyt z magazynu biblioteki jest dostępna wyłącznie dla aktywnych kont czytelniczych, czyli kont z opłaconą roczną aktywacją (120 PLN). Konta można aktywować bezpośrednio w bibliotece. Informujemy, że Studenci spoza UAP mają możliwość zamówienia maksymalnie 2 tytułów. Zamówione pozycje są do odbioru w ciągu 3 dni.

 

SZKOLENIA BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW UAP

Uwaga! Szkolenia biblioteczne obowiązują studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studentów pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich. Zaliczenie ze Szkolenia bibliotecznego jest niezbędne do przystąpienia do egzaminacyjnej sesji w semestrze zimowym.