logo biblioteka główna
 

katalogi

 
KATALOGI:

KATALOG TRADYCYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

KATALOG ELEKTRONICZNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP - ON-LINE    - kliknij tu lub przesuń suwakiem w dół do instrukcji    -    samodzielny zapis do Biblioteki Głównej - kliknąć klawisz NOWY UŻYTKOWNIK

ON-LINE CATALOGUE (ENGLISH INTERFACE)

KATALOG - CZASOPISMA ZAGRANICZNE W POLSCE - ON-LINE

KATALOGI POLSKIE I ZAGRANICZNE - ON-LINE

 

KATALOG TRADYCYJNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP:

Katalog kartkowy znajduje się w hallu budynku C, na parterze obok Biblioteki Głównej UAP.
Z katalogu kartkowego korzystać należy wtedy, gdy nie znajduje się szukanej pozycji w katalogu elektronicznym systemu Horizon. Od 1 stycznia 2004 roku wszystkie nabytki są zapisywane w katalogu elektronicznym. Zbiory nabyte przed tą datą są systematycznie katalogowane i wprowadzane do katalogu elektronicznego.

Podstawą szeregowania kart katalogowych jest alfabet polski, a przy alfabetach innych niż łaciński zastosowano transliterację.

Katalog kartkowy książek jest katalogiem alfabetycznym i systematycznym. W katalogu alfabetycznym książki można wyszukiwać według autora lub tytułu w przypadku wydawnictw zbiorowych, dla ułatwienia przeszukiwań stosowane są karty „odsyłacze” od współautorów i redaktorów. W katalogu systematycznym książek poszczególne działy-tematy oznaczane są cyframi, a w obrębie każdego działu karty katalogowe ułożone są alfabetycznie. Na miejscu w Bibliotece Głównej UAP dostępny jest schemat katalogu systematycznego. 

Katalog kartkowy prac magisterskich, dokumentacji dyplomów, filmów na taśmie 16mm i katalogów wystaw jest katalogiem alfabetycznym, w którym pozycje można wyszukiwać według autora danej pracy lub tytułu w przypadku wydawnictw zbiorowych. 

Zamówienia na książkę, katalog wystawy, pracę magisterską, film i dokumentację dyplomu należy złożyć na dezyderatce, na której wpisuje się nazwisko autora, tytuł zamawianej pozycji i sygnaturę z górnego prawego rogu karty katalogowej. 
Dezyderatki składa się w Wypożyczalni Biblioteki Głównej UAP.

 

KATALOG ELEKTRONICZNY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP - ON-LINE:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu - katalog HIP

Instrukcja wyszukiwania zbiorów w katalogu HIP Biblioteki Głównej UAP

Instrukcja wyszukiwania zbiorów zdigitalizowanych, online, na płytach CD i DVD oraz na innych nośnikach w katalogu HIP Biblioteki Głównej UAP

 

ON-LINE CATALOGUE (ENGLISH INTERFACE):

On-line HIP catalogue of UAP Main Library (English Interface)

Instruction for using the HIP catalogue of UAP Main Library

Instruction - how to search digital collection, set on CD, DVD and other media, in the HIP catalogue of  UAP Main Library

 

KATALOG - CZASOPISMA ZAGRANICZNE W POLSCE - ON-LINE:

Czasopisma zagraniczne w Poznaniu - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych - Biblioteka Narodowa

 

KATALOGI POLSKIE I ZAGRANICZNE - ON-LINE:

Katalogi wybranych bibliotek poznańskich:

Katalogi poznańskich bibliotek zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - katalog (zawiera publikacje w wersji pełnotekstowej)

 

Katalogi wybranych bibliotek polskich:

Biblioteka Instytutu Sztuki PAN - katalog

Biblioteka Narodowa w Warszawie - katalog

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - katalog

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - katalog

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - katalog

Federacja Bibliotek Cyfrowych - katalog

Fides - katalogi bibliotek kościelnych w Polsce

FIDKAR - multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych

Google Books - indeks książek pełnotekstowych

Google Scholar - wyszukiwarka internetowa do przeszukiwania baz danych

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - katalog (zawiera publikacje w wersji pełnotekstowej)

NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Otwórz książkę - katalog

 

Katalogi wybranych bibliotek i archiwów zagranicznych:

The European Library

Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale de France

Google Books

Google Scholar

Niemcy, Berlin, Zeitschriftendatenbank

Niemcy, Karlsruhe, Karlsruher Virtueller Katalog KVK

Niemcy, Karlsruhe, artlibraries.net

The Online Books Pages

Project Gutenberg

ResearchGATE

USA, Waszyngton, Library of Congress

USA, Nowy Jork, The Morgan Library and Museum

Wielka Brytania, Londyn, The British Library

WorldCat

World Digital Library