logo biblioteka główna
 

pracownicy dydaktyczni

 
     
 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA W REPOZYTORIUM BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH PRACOWNIKÓW UAP + listy prac doktorskich i habilitacyjnych wg daty pracy i wg wydziałów w zbiorach Biblioteki Głównej UAP

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA W REPOZYTORIUM BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ MONOGRAFII PRACOWNIKÓW UAP

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA PUBLIKACJI W WIELKOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ (WBC)

 

FORMULARZ ISBN ORAZ LOKALIZACJA I WIDOCZNOŚĆ NUMERU ISBN W PUBLIKACJACH

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY NA KSIĄŻKI I CZASOPISMA

 

INFORMACJE O BAZACH EBSCO

 

INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP 

 

 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA W REPOZYTORIUM BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH PRACOWNIKÓW UAP + LISTY PRAC DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

1. Właściwa Sekcja ds. Kształcenia Kadry UAP przekazuje wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej do Repozytorium Biblioteki Głównej UAP wraz ze streszczeniem w języku angielskim (lub polskim w przypadku gdy rozprawa przygotowana jest w języku obcym) oraz recenzją pracy i kopią oświadczenia autora, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
2. Do Repozytorium mogą być przekazywane rozprawy doktorskie i habilitacyjne obronione przed wprowadzeniem zarządzenia wraz z kopią oświadczenia autora, stanowiącego (załącznik nr 3) do (Zarządzenia Nr 42/2012/2013).
3. Biblioteka Główna UAP potwierdza przyjęcie dysertacji w formie zaświadczenia (załącznik nr 2), które przekazuje do Sekcji ds. Kształcenia Kadry.
4. Format pliku: PDF przygotowany zgodnie z INSTRUKCJĄ
5. Całość rozprawy zapisana w jednym pliku na płycie CD lub DVD.
6. Załączniki w postaci zdjęć i filmów – nagrane na osobnej płycie CD lub DVD.
7. Format i rozdzielczość zdjęć – JPG, 72 dpi.
8. Format plików wideo – MPEG lub AVI.
9. Pisemne oświadczenie o zamieszczaniu publikacji w WBC - plik do pobrania w wersji PDF.

 

UWAGA! Listy prac doktorskich i habilitacyjnych według daty pracy i według wydziałów w zbiorach Biblioteki Głównej UAP znajdują się w zakładce REPOZYTORIA.

 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA W REPOZYTORIUM BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ DYSERTACJI SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI MONOGRAFII PRACOWNIKÓW UAP

1. Pracownik może udzielić Uniwersytetowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji (załącznik 1) na opublikowanie poza stroną internetową Uniwersytetu dysertacji spełniającej wymagania dotyczące monografii określone we właściwych przepisach (Zarządzenie Nr 42/2012/2013).
2. Pracownik przekazuje Bibliotece Głównej UAP na własny koszt 20 kopii płyt CD/DVD, zawierających ww. pracę w formacie PDF lub 20 egzemplarzy publikacji w wersji papierowej.
3. Przed wydaniem publikacji Biblioteka przekazuje autorowi numer ISBN.
4. Format pliku: PDF przygotowany zgodnie z INSTRUKCJĄ
5. Całość monografii zapisana w jednym pliku na płycie CD lub DVD.
6. Załączniki w postaci zdjęć i filmów – nagrane na osobnej płycie CD lub DVD.
7. Format i rozdzielczość zdjęć – JPG, 72 dpi.
8. Format plików wideo – MPEG lub AVI.
9. Pisemne oświadczenie o zamieszczaniu publikacji w WBC - plik do pobrania w wersji PDF.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA PUBLIKACJI W WIELKOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ (WBC), KTÓREJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA UAP JEST UCZESTNIKIEM   -   www.wbc.poznan.pl 

1. Całość publikacji w pojedynczym pliku PDF zapisanym w wersji przeznaczonej do publikacji on-line - instrukcja.
2. Pisemne oświadczenie o zamieszczaniu publikacji w WBC - plik do pobrania w wersji PDF.
3.
Materiały do publikacji w WBC prosimy dostarczać do Biblioteki Głównej UAP na płycie CD/DVD. 

 

 

FORMULARZ ISBN ORAZ LOKALIZACJA I WIDOCZNOŚĆ NUMERU ISBN W PUBLIKACJACH

Numer ISBN nadaje Biblioteka Główna UAP. Prosimy o rozliczanie się w Bibliotece Głównej UAP z nadanego numeru ISBN i wydanych publikacji.

Formularz ISBN (wersja PDF) - (plik do pobrania)

Formularz ISBN (wersja DOC) - (plik do pobrania)


W przypadku publikacji drukowanych numer ISBN musi się pojawić:

· na odwrocie strony tytułowej (strona zawierająca informacje o prawach autorskich)
· w stopce strony tytułowej, jeśli nie ma miejsca na uwzględnienie odwrotu strony tytułowej
· u dołu po zewnętrznej stronie tylnej części okładki
· w stopce zamieszczonej z tyłu obwoluty lub jakiegokolwiek opakowania ochronnego bądź opaski

W przypadku publikacji cyfrowych numer ISBN musi się pojawić:

· na ekranie tytułowym, pierwszym ekranie (płyty kompaktowe, publikacje dostępne on-line) lub ekranie, na którym wyświetlany jest tytuł bądź jego ekwiwalent (np. pierwszy ekran, który jest widoczny przy pierwszym uzyskaniu dostępu do treści i/lub ekran prezentujący informacje dotyczące praw autorskich)

W przypadku filmów edukacyjnych/instruktażowych, materiałów wideo i przezroczy, numer ISBN musi się pojawić wśród napisów wskazujących na autorów zasobu.

Jeśli publikacja jest wydawana na nośniku, który stanowi jej integralną część (np. płycie kompaktowej, kasecie lub dyskietce), numer ISBN znajdzie się na etykietach dołączonych do tego nośnika. Jeśli ukazanie numeru ISBN na nośniku lub jego etykiecie nie jest możliwe, numer ISBN znajdzie się u dołu z tyłu stałego opakowania tego nośnika (np. na pudełku, kopercie bądź ramce).

Indywidualne numery ISBN zostaną nadane różnym formatom, publikacji cyfrowej, jeśli będą one udostępniane osobno. Jeśli publikacja jest udostępniana w dwóch formatach, które na potrzeby sprzedaży są zawsze ze sobą łączone, to wymagany jest tylko jeden numer ISBN. Jeśli formaty są udostępniane osobno, to wszystkie numery ISBN powinny być wymienione w formie listy uwzględniającej wszystkie wersje. Format skrócony powinien zostać wspomniany w nawiasie zaraz po właściwym mu numerze ISBN. W przypadku wydań oddanych drukiem, jeśli numery ISBN właściwe dla różnych formatów są znane, to formaty te również można przedstawić w formie takiej listy.

Przykłady:

ISBN 978-951-45-9693-3 (oprawa twarda)
ISBN 978-951-45-9694-0 (oprawa miękka)
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (EPUB)

Numer ISBN pojawi się także na wszelkich dołączonych materiałach, jakie zostały wydane w połączeniu z publikacją.

Numer ISBN powinien być zawsze drukowany czcionką na tyle dużą, żeby łatwo można go było odczytać (np. dziewięciopunktową lub większą). 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY NA KSIĄŻKI I CZASOPISMA

UWAGA! Zamówienia na książki i czasopisma należy składać na formularzu zamówieniowym w Bibliotece Głównej UAP - plik do pobrania wersja PDF.

 

INFORMACJE O BAZACH EBSCO

Biblioteka Główna UAP informuje, że można bezpłatnie korzystać z baz naukowych EBSCO, na komputerach działających w ramach sieci komputerowej UAP, korzystanie z baz następuje automatycznie bez podawania loginu i hasła - zobacz zakładka BAZY

 

INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UAP

Informujemy, że korzystanie z Czytelni oraz wypożyczenia i zwroty czasopism i książek realizuje się wyłącznie po okazaniu magnetycznej karty bibliotecznej lub elektronicznej Legitymacji Pracowniczej! Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego wypożyczania zbiorów Biblioteki Głównej UAP poprzez stanowisko samodzielnych wypożyczeń – selfcheck, który znajduje się wewnątrz biblioteki. Ponadto w hallu budynku C zainstalowano stanowisko do samodzielnych zwrotów – wrzutnię, poprzez którą możliwy jest zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów. 
Uwaga! Aby skorzystać z selfcheck’a i wrzutni należy posiadać ważne konto biblioteczne oraz posiadać kartę magnetyczną wydaną Czytelnikowi przy zapisie lub kartę ELS (z paskiem magnetycznym), wydaną w macierzystej uczelni.

Uwaga! O każdej zmianie adresu domowego, e-mailowego, telefonu stacjonarnego i komórkowego, miejsca pracy, czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę Główną UAP, która dokonuje stosownej aktualizacji danych.

Informujemy o możliwości sprawdzania własnego konta czytelniczego (usługa dostępna wyłącznie dla aktywnych tzn. opłaconych kont) poprzez HIP logując się w zakładce MOJE KONTO. Również po zalogowaniu można realizować zamówienia określonych pozycji z katalogu klikając klawisz ZAMÓW w module wyszukiwania. Po zalogowaniu można rezerwować, zamawiać i przedłużać wypożyczone pozycje klikając klawisz ZAMÓW w module wyszukiwania.

Katalog HIP Biblioteki Głównej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowiczw Poznaniu - instrukcja wyszukiwania zbiorów w katalogu HIP biblioteki

Połączenie z katalogiem biblioteki możliwe jest z dowolnego komputera - w tym celu należy zalogować się na swoim koncie czytelniczym wpisując odpowiednio login (adres e-mail jaki został podany podczas zapisu/aktywacji konta w Bibliotece Głównej UAP) oraz hasło (prosimy wpisać 4-cyfrowy kod PIN - domyślny PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia urodzenia np. 1231).
Po pierwszym zalogowaniu należy NIEZWŁOCZNIE przejść do zakładki DANE CZYTELNIKA i zmienić hasło na inny 4-cyfrowy PIN).

UWAGA - Funkcja zamawiania książek, czasopism lub płyt z magazynu biblioteki jest dostępna wyłącznie dla aktywnych kont czytelniczych, czyli kont z opłaconą roczną aktywacją (12 PLN). Konta można aktywować bezpośrednio w bibliotece. Informujemy, że Pracownicy Dydaktyczni UAP mają możliwość zamówienia maksymalnie 10 tytułów. Zamówione pozycje są do odbioru w ciągu 3 dni.

Informujemy, że przedłużenia są możliwe na 3 dni przed terminem zwrotu, a rezerwacje na kdy wypożyczony egzemplarz bez znaczenia na termin zwrotu. Gdy książka zostanie zwrócona do biblioteki Czytelnik otrzyma mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanej pozycji. Zarezerwowana pozycja jest do odbioru w ciągu 3 dni. Jeżeli w tym terminie użytkownik nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Informujemy również, że wysyłane są automatycznie generowane:
Przypomnienia o zbliżającej się dacie zwrotu wypożyczonej pozycji – przypomnienia wysyłane są 5 i ponownie 3 dni przed terminem zwrotu.

Monity
, które są wysyłane, co 14 dni dla tytułów, których data zwrotu została przekroczona.